چنلیوم رفلکس الماسی

بازدید : 12674   |      

کد محصول : 5654

این نوع از حروف های برجسته به دلیل استفاده از ورق رفلکس طلایی بر روی پلکسی داخل روز دید بسیار عالی و انعکاس آینه ای به رنگ طلایی دارد


بعد از دید در روز رفلکس های آینه ای این نوع حروف باید بریم سراغ دید در شب آن که یک سایه ی یکونیم سانتی دور حروف روشن میشود و وسط حروف بدلیل رفلکسی بود آن نور فقط از بین پانچ های رفلکس عبور میکند و حالت الماسی نمایان میکند و در اصل وسط حروف خاموش دیده میشود زیرا ورق رفلکس نور را از خود عبور نمیدهد و نور اس ام دی تنها از بین پانچ های لیزر شده و سایه ی یکونیم سانتی دور حروف عبور میکند .

میزان کم و زیاد بودن پانچ ها و مدل پانچ شده آنها که به اشکال مختلف (دایره-مثلث-لوزی-ستاره ای) بسته به نوع درخواست مشتری لیزر میشود.


محصولات مرتبط