جستجو

این نوع حروف ورق پلکسی روی آن با دستگاه لیزر پانچ میشود که این نوع پانچ ها در طرح های مختلف دایره .لوزی و ستاره قابل اجرا است.

پلکسی روی حروف و لامپ داخل حروف رنگ بندی دارد .

چنلیوم دور این حروف ساده است و در رنگ های طلایی .نقره ای و مشکی قابل اجرا است.