چنلیوم مشکی تک برگ پلکسی

بازدید : 10157   |      

کد محصول : 619

چنلیوم مشکی تک برگ پلکسی به حروف های برجسته ای که لبه ی چنلیوم دور حروف مشکی باشد و پلکسی روی حروف از یک رنگ استفاده شده باشد گفته میشود.

این نوع حروف برجسته در ابعاد مختلف قابل ساخت است و پلکسی روی حروف رنگ بندی دارد.


چنلیوم مشکی تک برگ پلکسی به حروف های برجسته ای که لبه ی چنلیوم دور حروف مشکی باشد و پلکسی روی حروف از یک رنگ استفاده شده باشد گفته میشود.

این نوع حروف برجسته در ابعاد مختلف قابل ساخت است و پلکسی روی حروف رنگ بندی دارد.

برای اطلاعات بیشتر به قسمت بلاگ های همین سایت مراجعه کنید.


محصولات مرتبط