جستجو

این نوع حروف برجسته جنس بدنه ی آن از چنلیوم لوتوس طلایی است که در طرح های مختلف دیگر هم موجود است .

جنس ورق پلکسی روی حروف پلکسی ترنس است .پلکسی ترنس به پلکسی هایی گفته میشود که رنگی است اما حالت شیشه ای دارد و آن طرف دیگر پلکسی قابل مشاهده است به همین دلیل برای حروف کریستالی استفاده میشود که کریستال داخل حروف قابل مشاهده باشد و حالت درخشندگی حروف قابل مشاهده باشد.

کریستال داحل حروف کریستال شکسته ی شفاف میباشد.