جستجو

این نوع حروف برجسته پلکسی روی آن شفاف است و داخل آن کریستال مکعب چسبیده میشود و SMD  داخل حروف به رنگ های متنوع در حال تغییر است و روی هر رنگ دلخواه میتوان آنرا ثابت کرد .

لبه ی چنلیوم دور حروف طبق میل مشتری قابل تغییر است و میتوان در رنگ ها و طرح های مختلف آنرا ساخت