جنس پلکسی این نوع حروف از پلکسیی است که رنگ آن بین شفاف(بی رنگ) و سفید است که در اصطلاحات تابلوسازی به پلکسی دوغی معروف است .

اشتراک گذاری:

این نوع چنلیوم پلکسی روی حروف دوغی است .پلکسی دوغی به پلکسی هایی گفته میشود که رنگ آن بین شفاف و مات است و به دلیل داشتن این نوع رنگ نور آن شفافیت بسیار بالا و چشم نوازی دارد .

زیبایی این نوع حروف به شفافیت نور پلکسی دوغی است و جلوه ی زیبا ی آن از بغل است که نور سفید بصورت برجسته اجرا شده و از بغل حاله ای سفید روی پلکسی آبی نمایان است.

نظر بدهید

محصولات مرتبط