چنلیوم مشکی تک برگ پلکسی به حروف های برجسته ای که لبه ی چنلیوم دور حروف مشکی باشد و پلکسی روی حروف از یک رنگ استفاده شده باشد گفته میشود.

این نوع حروف برجسته در ابعاد مختلف قابل ساخت است و پلکسی روی حروف رنگ بندی دارد.

اشتراک گذاری:

چنلیوم مشکی تک برگ پلکسی به حروف های برجسته ای که لبه ی چنلیوم دور حروف مشکی باشد و پلکسی روی حروف از یک رنگ استفاده شده باشد گفته میشود.

این نوع حروف برجسته در ابعاد مختلف قابل ساخت است و پلکسی روی حروف رنگ بندی دارد.

برای اطلاعات بیشتر به قسمت بلاگ های همین سایت مراجعه کنید.

نظر بدهید

تابلوساز | | چنلیوم | | | | | | | | چلنیوم | چیلینیوم | چلینیوم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تابلوسازی

محصولات مرتبط