چنلیوم کریستالی

چنلیوم کریستالی

حروف های چنلیومی که پلکسی روی آن شفاف است و داخل آن کریستال چسبیده میشود را حروف کریستالی می نامند برای دانستن مطالب بیشتر در مورد چنلیوم کریستالی متن زیر را مطالعه فرمایید

ادامه