حروف لبه پلکسی

حروف لبه پلکسی

به حروف هایی که جنس لبه ی دور حروف بجای استفاده از چنلیوم از ورق پلکسی استفاده میشود حروف لبه پلکسی یا نئون پلکسی گفته میشود.

ادامه