چنلیوم چیست

چنلیوم چیست

شاید بارها واژه ای بنام چنلیوم یا چلنیوم .چلینیوم .چیلینیوم و.... به گوش شما خورده باشد و برایتان سوال باشد که چنلیوم چیست و یا اسم اصلی آن کدام درست است در ادامه به توضیحات حروف چنلیوم بصورت کامل پرداخته ایم

ادامه
استفاده از استراتژی تضاد رنگ با کلمه

استفاده از استراتژی تضاد رنگ با کلمه

استفاده از استراتژی تضاد رنگ با کلمه باعث میشود تابلوی چنلیوم بیشتر نظر مخاطب را جلب کند و در ذهن مخاطب ماندگار شود...

ادامه