نئون فلکسی

نئون فلکسی

نئون فلکسی به تابلو های جدیدی گفته میشود که بسیار شبیه به نئون هستند اما جنس اصلی آنها مثل نئون از شیشه نیست و شبیه به شلنگ نوری است و قابلیت انعطاف پذیری دارد.

ادامه