حروف وکیوم چیست

حروف وکیوم چیست

حروف وکیوم به حروف های برجسته ای گفته میشود که پلکسی روی سطح حروف با دستگاه وکیوم شکل میگیرد و سطح پلکسی که در داخل بقیه حروف ها صاف است در این حروف برجسته است.

ادامه