لایت باکس چیست

لایت باکس چیست

لایت باکس -باکس و لوگو به تصاویر و نوشته هایی گفته میشود که در قالب یک ورق پلکسی دایره شکل و مربع و اشکال دیگر چاپ شود و با استفاده از لبه های مختلف برجسته میشود و داخل آن نور پردازی میشود .

ادامه