نمای چوبی

نمای چوبی

نمای چوب همانطور که از نامش پیداس از چوب ساخته میشود اما اینکه چوب از چه جنسی باشد مهم است و تفاوت قیمت بسیاری بین انواع چوب ها است برای دانستن اینکه چه نوع چوبی را برای تابلو استفاده کنید مقاله ی زیر را مطالعه کنید.

ادامه