توضیحات چنلیوم دوبل پلکسی

توضیحات چنلیوم دوبل پلکسی

چنلیوم دوبل پلکسی به حروف های برجسته ای گفته میشود که از دو عدد پلکسی ساخته میشود و اغلب این حروف ها دارای دو رنگ متفاوت است. به عنوان مثال پلکسی زیرین سفید و پلکسی روی حروف قرمز که این ترکیب باعث میشود حروف شما هم به رنگ قرمز روشن شود هم سفید با این تفاوت که متن حروف شما قرمز است و دوره رنگ قرمز یک حاشیه ی رنگ سفید روشن میشود.

ادامه