چنلیوم رفلکسی

چنلیوم رفلکسی

چنلیوم رفلکسی به حروف های برجسته ی چنلیومی گفته میشود که بر روی سطح پلکسی حروف چنلیوم ورقی دیگر از جنس رفلکس چسبانده میشود . برای اطلاع بیشتر در مورد چنلیوم رفلکسی متن بلاگ را مطالعه فرمایید.

ادامه