حروف استیل

حروف استیل

حروف استیل به حروف های برجسته ای گفته میشود که جنس ورق روی آن و لبه ی دور حروف از جنس استیل است.

ادامه