نمای بنر جایگزین کامپوزیت

نمای بنر جایگزین کامپوزیت

گاهی مشتری به دلیل استیجاری بودن محل کار خود و یا امکان جابه جایی محل کار درتصمیم گیری سفارش نمای کامپوزیت دچار مشکل میشود. گروه تابلوسازی رسانه برای حل این مشکل مشتری راه حلی آسان و کاملا به صرفه پیشنهاد دارد

ادامه