چنلیوم RGB

چنلیوم RGB

این دسته از تابلو های چنلیوم رنگ آن متغیر است و به هر رنگ دلخواه تنظیم میشود.

ادامه